Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 - Adresát:

    Promat,spol.s r.o.

    Hlavní 38

    Tuchoměřice  252 67

    IČO : 169 48 998  DIČ : CZ169 48 998  

    www.prosekacky.cz

 

- Oznamuji (*),  že tímto odstupuji (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele

 

- Adresa spotřebitele

 

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.